Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Formy pracy w grupie 2

Rytuał witania się dzieci / z dziećmi z elementami logorytmiki

codziennie przed czasem zabawy

„MAŁE KINO” z podkładem instrumentalnym

co drugi poniedziałek

„TEATRYNKI”

raz na kwartał

Zabawy w czytanie

w każdy czwartek

Zabawy rytmiczno - ruchowe przy pianinie

w każdą środę

Zabawy z wykorzystaniem materiałów naturalnych

w każdy wtorek

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe