Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

 

PDFROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r..pdf (317,33KB) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie § 2a ww. Rozporządzenia, Prezydent Miasta Opola ogranicza funkcjonowanie żłobków publicznuch polegające na zawieszeniu sprawowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych do dnia 10 maja 2020r

Wszystkie działania podyktowane są względami bezpieczeństwa, zdrowia dzieci ich rodziców i opiekunów prawnych oraz pracowników jednostek i ich rodzin.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny