Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozkład dnia gr. III

6.30-8.00
 • Przyjmowanie dzieci.
 • Wymiana informacji między rodzicami a opiekunami.
 • Krótkie ćwiczenia i zabawy ruchowe.
 • Zajęcia wyrównawcze.
8.15-9.15
 • I śniadanie.
 • Zabiegi higieniczne.
 • Przygotowanie do zabaw i zajęć.
9.15-10.15
 • Zabawy i zajęcia stymulujące rozwój psychofizyczny dzieci wg miesięcznego planu pracy (liczba dzieci w podgrupie stosowna do rodzaju zabawy, zajęcia).
 • Zabawy w ogrodzie.
10.15-10.30
 • Zabiegi higieniczne.
 • Przygotowanie dzieci do posiłku.
10.30-11.00
 • II śniadanie - nauka samodzielnego jedzenia i zachowania w czasie posiłku.
11.00-11.15
 • Przygotowanie do snu
11.15-13.10
 • Sen dzieci.
 • Pobyt w ogrodzie, indywidualna zabawa z dziećmi, które nie mają ochoty lub potrzeby snu.
13.10-13.30
 • Toaleta, ubieranie dzieci, przygotowanie do obiadu.
13.30-14.00
 • Obiad.
14.00-15.00
 • Przypominanie istotnych sytuacji z zabaw i zajęć minionego dnia.
 • Opowiadanie, czytanie bajek, rozmowy z dziećmi.
15.00-15.15
 • Podwieczorek
15.15-16.30
 • Krótkie zabawy umuzykalniające.
 • Wydawanie dzieci rodzicom.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny