Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. I

ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2018

GRUPA I

 

1. Wprowadzenie nowych dzieci do grupy:

 • objęcie dzieci szczególną opieką
 • przyzwyczajenie do miejsca zabawy, odpoczynku, posiłku
 • rozpoznawanie potrzeb
 • kształtowanie właściwych, odpowiednich do wieku nawyków

2. Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, doskonalenie spostrzegawczości słuchowej
 • poznawanie smaków jesieni (poznajemy zapach, smak, kolor jabłuszka)
 • rozwijanie zainteresowania książką
 • ćwiczenia słuchowe, rozwijanie dźwięków i nazywanie przedmiotów które je wydają
 • rozwijanie poczucia rytmu, gra na instrumentach muzycznych

3. Zabawy sprawnościowe takie jak:

 • ćwiczenie mięśni brzucha z wykorzystaniem wałka i piłki
 • ćwiczenie mięśni rąk i nóg
 • tor przeszkód
 • przechodzenie przez tunel

4.  Stymulowanie procesów poznawczych dzieci, poprzez zajęci w ogrodzie:

 • spacer e ogrodzie żłobkowym
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np: padającego deszczu

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny