Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w grupie I

WRZESIEŃ 2017 R.

 1. Wprowadzenie nowych dzieci do grupy:
  • objęcie dzieci szczególną opieką,
  • przyzwyczajenie do miejsca zabawy, odpoczynku, posiłku,
  • rozpoznawanie potrzeb,
  • kształtowanie właściwych, odpowiednich do wieku nawyków.
 2. Zabawy sprawnościowe, takie jak:
  • wyścigi „po torze”,
  • w tunelu,
  • spacer po „wysepkach”
  • przechodzenie przez wałek,
  • wspinanie się po pochyłej macie.
 3. Zabawy ruchowe z piłeczkami na świeżym powietrzu z elementami :
  • rzutu,
  • chwytu,
  • celowania
  • toczenia.
 4. Stymulowanie procesów poznawczych dzieci poprzez zajęcia w ogrodzie ziołowym:
  • zrywanie,
  • wąchanie,
  • dotykanie,
  • smakowanie.

tanczącedzieci.png

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe