Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. I "ŻABKI"

OGÓLNE ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W GRUPIE ŻABKI NA    
                       MIESIĄC WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021      1. Wprowadzenie nowych dzieci do grupy
 - objęcie dzieci szczególną opieką
 - przyzwyczajanie do miejsca zabawy, odpoczynku, posiłku
 - rozpoznawanie potrzeb
 - kształtowanie właściwych i odpowiednich do wieku nawyków

2. Zabawy i ćwiczenia poprawiające ogólny rozwój i sprawność dziecka
 - ćwiczenia mięśni nóg
 - ćwiczenia rozwijające metoda Weroniki Sherborne
 - budowanie świadomości własnego ciała
 - odnajdywanie środka ciężkości ciała

3. Stymulowanie procesów poznawczych dzieci poprzez zajęcia w ogrodzie
 - spacer w ogrodzie
   * chodzenie po liściach (dotykanie ich, szeleszczenie nogami)
   * zbieranie uschniętych gałązek, grabienie liści (jesienne porządki)

4. Zabawy ruchowe przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych
 - rozwijanie sprawności ruchowej
 - stymulowanie zmysłu słuchu
 - uczenie rozróżniania głośno-cicho, wolno-szybko
 - stosowanie metody aktywnego słuchania

5. „Jesień – drzewa, łąki ogrody maluje”
- stymulowanie zmysłów (wzroku, słuchu dotyku)
- malowanie farbami o różnej fakturze (z płatkami owsianymi, kaszą, ryżem) palcami, piórkami, gąbeczkami, owocami

cele: - swobodna ekspresja plastyczna
        - ćwiczenia grafomotoryczne
        - rozwijanie wrażliwości dotykowej


WPROWADZENIE NOWYCH DZIECI DO GRUPY
Dzieci nowoprzyjęte objęte są szczególną opieką przez cały personel grupy, okazujący im dużo ciepła, uśmiechu, wyciszenia, jednocześnie przygotowując do pobytu w grupie (przyzwyczajenie do miejsca zabawy, odpoczynku, posiłku, rozpoznawanie potrzeb i kształtowanie właściwych, odpowiednich do wieku nawyków).

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny