Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. I "ŻABKI"

ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

MARZEC – KWIECIEŃ 2021

GRUPA I „ŻABKI”
 

 1. Nadchodzi Wiosna
 • Dostrzeganie zmienności w otoczeniu – rosnące kwiatki, zielone listki, ciepły wiatr, śpiew ptaków podczas spacerów na świeżym powietrzu,
 • Rozwijanie zdolności muzycznych poprzez granie na instrumentach muzycznych, tańce dziecięce i śpiewanie piosenek o tematyce wiosennej,
 • Ćwiczenie ruchu pęsetowego i motoryki małej przy okazji wykonywania prac plastycznych,
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji w schemacie własnego ciała,
 • Zabawy sensoryczne z materiałami naturalnymi.
 • Wspólne tworzenie marzanny, jej radosne pożegnanie, aby do żłobka przyszła wiosna,
 1. Marcowa pogoda
 • Kształtowanie słuchu muzycznego i twórczości dziecięcej przy okazji wspólnego muzykowania i odtwarzania zabaw w kole,
 • Zwracanie uwagi na zmienność zjawisk w najbliższym otoczeniu,
 • Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia logopedyczne i zabawy naśladowcze,
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
 • Kształtowanie mowy dziecięcej i rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie bajek i opowiadań o tematyce wiosennej,
 • Kształtowanie umiejętności skoku, przeskoku, biegu poprzez zabawy ruchowe,
 • Działania sensoryczne pobudzające zmysły dzieci.
 1. Świąteczne zwyczaj
 • Zapoznanie się z charakterystycznymi zwyczajami Świąt Wielkanocnych, malowanie jajek, Śmigus Dyngus, ozdabianie mazurków,
 • Wykonywanie prac plastycznych o tematyce świątecznej,
 • Rozwijanie dziecięcej ciekawości poprzez zabawy tropiące na świeżym powietrzu.
 1. Zakładamy zielony ogródek
 • Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia logopedyczne i zabawy naśladowcze,
 • Rozwijanie kompetencji muzycznych podczas tańczenia w parze i słuchania muzyki klasycznej i relaksacyjnej,
 • Doskonalenie małej motoryki poprzez zabawy plastyczne o tematyce wiosennej,
 • Usprawnianie dużej motoryki w trakcie zabaw ruchowych,
 • Wspólne tworzenie zielonego ogródka w sali.
 1. Wiejskie życie
 • Rozbudowanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności,
 • Wdrażanie do uważnego słuchania poprzez wspólne czytanie bajek i opowiadań,
 • Rozwijanie zdolności poprawnego naśladowania odgłosów pochodzących z otoczenia,
 • Zaznajomienia z wsią, wiejskim podwórkiem, farmą i zwierzętami tam żyjącymi,
 • Usprawniania narządu mowy oraz ogólnej sprawności fizycznej dzieci.

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny