Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. I "ŻABKI"

Ogólne założenie opiekuńczo – wychowawcze na miesiąc lipiec 2021r.

 

Kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących latem w przyrodzie oraz nauka ubioru odpowiedniego do pory roku.

 

Zaznajamianie dzieci z przykładowymi możliwościami spędzania czasu urlopowego latem w Polsce:

- w górach

- nad morzem

 

Wzbogacanie słownictwa poprzez

- naukę nowych piosenek i wierszyków związanych z latem oraz podróżowaniem.

- pogadanki, opowiadania na tematy związane z sposobami spędzania czasu wolnego.

- zagadki o porach roku, głównie o lecie, podróżach

 

Zabawy muzyczno – ruchowe:

-rozwijanie wrażliwości muzycznej

- czerpanie radości ze śpiewu

-taniec swobodny 

 

Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez segregowanie, porównywanie liczmanów.

 

Doświadczanie sensoryczne.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny