Tęcza
Konik Słońce Chmura

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. II "MOTYLKI"

OGÓLNE ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2023,

GRUPA MOTYLKI

 

1. Zapoznanie dzieci z porą roku – jesienią i zmianami jakie jesień za sobą niesie.

2. Nauka i utrwalanie nazw kolorów z wykorzystaniem darów jesieni.

3. Rozwijanie sprawności manualnej w zabawach plastycznych z wykorzystaniem liści, kasztanów, żołędzi itp.

4. Rozwijanie wrażliwości muzycznej i doskonalenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.

5. Rozwijanie zainteresowania grą na instrumentach oraz rozwijanie wyobraźni muzycznej.

6 .Rozwijanie umiejętności współdziałania w sytuacji zabawowo-zadaniowej.                                                                                                  
    Integracja dzieci w grupie.

7. Zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach oraz wzmacnianie u dziecka poczucia przynależności do grupy.

8. Tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery w grupie.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny