Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. II "MOTYLKI"

ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

MARZEC – KWIECIEŃ 2021

GRUPA II „MOTYLKI”
 

 1. Wiosenne porządki
 • Rozpoznawanie i poprawne wskazywanie kolorów: czerwony, żółty, zielony i niebieski,
 • Wzbogacenie dziecięcego słownika o wiosenne nazwy: tulipan, szczypiorek, wiosna,
 • Kształtowanie u dzieci myślenia konkretno-wyobrażeniowego i następstw w zjawiskach,
 • Rozumienie znaczenia jedzenia warzyw dla zdrowia,
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji w schemacie własnego ciała.
 1. Witaj, Wiosno!
 • Wspólne tworzenie marzanny, jej radosne pożegnanie, aby do żłobka przyszła wiosna,
 • Prawidłowe rozumienie wyrazów: ciepło-zimno, słońce, deszcz, śnieg,
 • Kształtowanie słuchu muzycznego i twórczości dziecięcej przy okazji wspólnego muzykowania i odtwarzania zabaw w kole,
 • Dostrzeganie zmienności w otoczeniu – rosnące kwiatki, zielone listki, ciepły wiatr, śpiew ptaków,
 • Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia logopedyczne i zabawy naśladowcze,
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
 1. Ja jestem żabka, Ty jesteś bocian!
 • Poznanie żabki i bociana: ich wyglądu, wydawanych odgłosów,
 • Kształtowanie mowy dziecięcej i rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie bajek i opowiadań o tematyce żabki i bociana,
 • Ćwiczenia ruchu pęsetowego i orientacji oko-ręka przy wykonywaniu prac plastycznych z wykorzystaniem naturalnych elementów,
 • Kształtowanie umiejętności skoku, przeskoku, biegu poprzez zabawy ruchowe.
 1. Wielkanoc
 • Zapoznanie się z charakterystycznymi zwyczajami Świąt Wielkanocnych, malowanie jajek, Śmigus Dyngus, ozdabianie mazurków,
 • Wykonywanie prezentów wielkonocnych dla najbliższych,
 • Rozwijanie dziecięcej ciekawości poprzez zabawy tropiące na świeżym powietrzu.
 1. Wiosenny ogród
 • Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia logopedyczne i zabawy naśladowcze,
 • Zapoznanie dzieci ze zwierzątkiem: kretem, poznanie jego wyglądu, i tego gdzie mieszka,
 • Rozwijanie kompetencji muzycznych podczas tańczenia w parze i słuchania muzyki klasycznej i relaksacyjnej,
 • Doskonalenie małej motoryki poprzez zabawy plastyczne o tematyce wiosennej,
 • Usprawnianie dużej motoryki w trakcie zabaw ruchowych.
 1. Dzień na wiejskim podwórku
 • Rozbudowanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności,
 • Wdrażanie do uważnego słuchania poprzez wspólne czytanie bajek i opowiadań,
 • Rozwijanie zdolności poprawnego naśladowania odgłosów pochodzących z otoczenia,
 • Zaznajomienia z wsią, wiejskim podwórkiem, farmą i zwierzętami tam żyjącymi,
 • Usprawniania narządu mowy oraz ogólnej sprawności fizycznej dzieci.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny