Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. II "MOTYLKI"

OGÓLNE ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
LIPIEC 2021R. GRUPA „MOTYLKI”

 

 

Lato, lato...

⁕ Uwrażliwienie na piękno letniego ogrodu

⁕ Wprowadzenie nowych pojęć

burza, tęcza, ulewa

⁕ „Spacer na powitanie lata” – spacer połączony z obserwacją przyrody

Wakacji czas...

⁕ Poszerzenie dziecięcego słownika o nazwy związane z wakacjami.

⁕ Uwrażliwienie na piękno naszej ojczyzny

⁕ Rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez zabawy na świeżym powietrzu

⁕ Tworzenie wakacyjnych pejzaży

Morskie fale ...

⁕ Wprowadzenie nazw: morze, statek, piasek, fale,

⁕ „Nad wodą” – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

⁕ „Jak zachowywać się nad wodą” – rozmowa z dziećmi o zasadach bezpiecznej zabawy nad wodą. Wyjaśnij, że muszą ich przestrzegać, by nie stała im się krzywda!

⁕ Tworzenie morskiego klimatu poprzez prace plastyczne oraz zabawy sensoryczne.

Letnie opowieści...

⁕ Umiejętność nazywania podstawowych kolorów

⁕ Uwrażliwienie na piękno letniej łąki

⁕ Nauka wierszyków i piosenek o tematyce letniej


 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny