Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. III "BIEDRONKI"

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ-CZERWIEC 2020

GRUPA „BIEDRONKI”

      1. Wprowadzenie zasad bezpieczeństwa panujących w aktualnej sytuacji.

      2. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas pobytu w żłobku.

      3. Rozwijanie i wzbogacanie mowy poprzez:

- poprawną wymowę wyrazów

- zachęcanie do swobodnych wypowiedzi

- naukę wierszy i piosenek

- poznawanie i utrwalanie nazw kwiatów i drzew.

      4. Dostrzeganie i uwrażliwienie na piękno przyrody i kształtowanie nawyków proekologicznych.

      5. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni artystycznej przez sztukę:

- dziecko tworzy różne formy plastyczne

                  - uczestniczy w zajęciach umuzykalniających.

      6. Wspomaganie rozwoju  fizycznego:

- ćwiczenia przy muzyce

- zabawy ruchowe w sali i ogrodzie.

     7. Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej poprzez poznanie symboli narodowych.

     8. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do Mamy i Taty.

     9. Budzenie zainteresowania własnym świętem – Dniem Dziecka.

    10. Kształtowanie nawyku mycia rąk.

    11. Utrwalanie nazw akcesoriów higienicznych.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny