Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. III "BIEDRONKI"

 

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO WYWOCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

 

1.Kształtowanie kompetencji matematycznych:

-segregowanie

-dobieranie w pary

-przeliczanie

-układanie figur geometrycznych

2. Stymulowanie rozwoju mowy poprzez:

-naukę wierszy i piosenek o tematyce jesienno-zimowej

-rozmowy, czytanie bajek

-zabawy i ćwiczenia logopedyczne

3.Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez ćwiczenia:

-rozwijające motorykę dużą

-wyrabianie szybkości i zwinności

-kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej

4.Obserwowanie otaczającej przyrody i zwrócenie uwagi na zachodzące w niej zmiany.

5.Rozwijanie ekspresji muzycznej i wyobraźni ruchowej poprzez ilustrowanie ruchem treści utworu, uwrażliwianie na rożne barwy dźwięku. Nauka piosenek oraz pastorałek prowadzających w okres Świąt Bożego Narodzenia i zimy.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny