Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. III "BIEDRONKI"

OGÓLNE ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2019r.

1.      Wzbogacanie i utrwalanie słownictwa o tematyce zimowej  poprzez:

- naukę piosenek i wierszy o tematyce zimowej

- zabawy, czytanie bajek

- zabawy ruchowe

- zajęcia plastyczne.

2.      Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez ćwiczenia:

- rozwijające motorykę dużą

- wyrabiające szybkość i zwinność

- kształtujące koordynację słuchowo- wzrokową.

3.      Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni plastycznej w eksperymentowaniu z różnym materiałem plastycznym.

4.      Obserwowanie otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zachodzące w niej zmiany podczas pobytu w ogrodzie żłobka.

5.      Zapoznanie dzieci z nazwą i tradycjami związanymi z Andrzejkami.

6.      Wprowadzenie w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i przygotowanie dzieci do spotkania ze Świętym Mikołajem.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny