Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. III

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze

na miesiąc kwiecień-maj 2019

 

 1. Rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawania świata poprzez eksperymenty w cyklu zabaw o jajku.
 2. Kształtowanie kompetencji matematycznych:
 • segregowanie;
 • dobieranie wg jednej cechy jakościowej;
 • dobieranie  w pary;
 • przeliczanie;
 • porównywanie długości, kształtu, koloru;
 • tworzenie i porównywanie zbiorów.
 1. Stymulowanie rozwoju mowy poprzez:
 • naukę wierszy i piosenek;
 • rozmowy, teatrynki;
 • zabawy i ćwiczenia logopedyczne;
 • odtwarzanie ról.
 1. Wspomaganie rozwoju fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem czucia głębokiego, ośrodka równowagi i koordynacji ruchowej.
 2. Rozbudzanie zainteresowania tradycją i zwyczajami Świąt Wielkanocnych. Budowanie poprzez zabawy atmosfery świątecznego nastroju.
 3. Budowanie świadomości funkcjonowania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem roli mamy.
 4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań artystycznych dzieci, poprzez różnorodne działania plastyczne i muzyczne. Zachęcanie do ekspresji twórczej.
 5. Promowanie zdrowego odżywiania.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny