Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w grupie III

 

Listopad-grudzień 2017

 

 

Kształtowanie kompetencji matematycznych:

-segregowanie

-dobieranie wg jednej cechy jakościowej

-dobieranie w pary

-przeliczanie

-porównywanie długości, kształty, koloru.

 

Stymulowanie rozwoju mowy poprzez:

-naukę wierszy i piosenek o tematyce jesienno-zimowej

-rozmowy, teatrynki, czytanie bajek

-zabawy i ćwiczenia logopedyczne.

 

Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez ćwiczenia;

-rozwijające motorykę dużą

-wyrabianie szybkości i zwinności

-kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

 

Rozwijanie sprawności manualnej i wyobrażni plastycznej w eksperymentowaniu z różnym materiałem plastycznym.

 

Poznawanie czynności związanych z pracą w wybranych zawodach.

 

Obserwowanie otaczającej przyrody i zwrócenie uwagi na zachodzące w niej zmiany.

 

Wprowadzenie w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i przygotowanie dzieci do spotkania z Mikołajem.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe