Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. III

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018 – STYCZEŃ 2019

 

 

⦁ Budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z zimową porą. Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

 

⦁ Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów  Świąt Bożego Narodzenia, wywoływanie radosnego świątecznego nastroju , oglądanie ilustracji świątecznych, dzielenie się swoimi wrażeniami ze spędzonych świąt.

 

⦁ Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

 

⦁ Pobudzanie naturalnej ciekowości świata, budzenie zainteresowania książkami poprzez oglądanie książek, wskazanie książki jako źródło wiedzy.

 

⦁ Rozwijanie ekspresji muzycznej i wyobraźni ruchowej poprzez ilustrowanie ruchem treści utworu, uwrażliwienie na różne barwy dźwięku. Nauka piosenek oraz pastorałek wprowadzających w okres Świąt Bożego Narodzenia i  zimy .

 

⦁ Kształtowanie poczucia rytmu umożliwiającego prawidłowe stosowanie prozodii mowy, tj. melodii, akcentu, rytmu. Utrwalanie prawidłowych wzorców mowy.

 

⦁ Ćwiczenia muzyczno – ruchowe. Wyrobienie reakcji ruchowej i zdolności reagowania na muzykę. Wdrożenie do świadomego opanowania aparatu ruchowego oraz wykształcenie wrażliwości na elementy zawarte w muzyce.

 

⦁ Tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie.

 

⦁ Wdrażanie dzieci do hartowania się i częstego korzystania ze świeżego powietrza.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny