Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. IV "BIEDRONKI"

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

LISTOPAD 2022

GRUPA „BIEDRONKI”

Poznanie lasu jesienną porą – zwrócenie uwagi na rosnące grzybki, wiejący wiatr i małego jeżyka.

Ćwiczenia logopedyczne wspierające rozwój aparatu mowy oraz rozwijanie wydolności oddechowej poprzez dźwiękonaśladownictwo, odtwarzanie odgłosów lasów i jego mieszkańców.

Rozwijanie sprawności manualnej i motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe i zajęcia plastyczne.

Ćwiczenie i doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej i zwinności.

Poznanie zjawiska atmosferycznego „deszcz” – rozumienie pojęcia deszczu, jego właściwości. Zwrócenie uwagi na konieczność odpowiedniego ubioru podczas deszczowej pogody

Kształtowanie wyobraźni twórczej, rozwijanie poczucia rytmu poprzez odtwarzanie melodii przy użyciu instrumentów muzycznych i przedmiotów codziennego użytku.

Kształtowanie umiejętności obserwacji otoczenia, zwracanie uwagi na zmienności pór roku.

Zabawy sensoryczne z wodą i jesiennymi atrybutami.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny