Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. III

ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

MAJ - CZERWIEC 2018 

GRUPA III

 

1. Rozwijanie i wzbogacanie mowy poprzez:

- poprawną wymowę wyrazów,

- zachęcanie do swobodnych wypowiedzi, 

- naukę wierszy i piosenek,

- poznawanie i utrwalanie nazw kwiatów i drzew (wiosennych).

2. Dostrzeganie i uwrażliwianie na piękno przyrody, kształtowanie nawyków proekologicznych.

3. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni artystycznej przez sztukę:

- dziecko tworzy różne formy plastyczne,

- uczestniczy w zajęciach umuzykalniających,

- dziecko widzem i aktorem.

4. Kształtowanie umiejętności porównywania:

a) wielkości: duży, mały

b) tempa: szybko, wolno

5. Wspomaganie rozwoju fizycznego:

- ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce,

- zabawy ruchowe w sali i ogrodzie.

6. Aktywne włączanie dzieci do przygotowań związanych z Dniem Dziecka.

 

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe