Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. IV

ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

 WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2019

GRUPA PSZCZÓŁEK

 

1. Wprowadzenie dzieci do nowej grupy żłobkowej:

 • zapoznanie dzieci z ciociami i nowymi pomieszczeniami,
 • integracja grupy - wspólne zabawy,
 • utrwalenie imion dzieci dzięki zabawom i piosenkom,
 • otoczenie dzieci szczególną troską.

2. Rozwój zmysłu równowagi i doskonalenie lokomocji:

 • zabawy z przyrządami do ćwiczeń,
 • ćwiczenia według metody W. Sherborne,
 • jesienne zabawy ruchowe.

3. Poszerzanie słownictwa i doskonalenie aparatu mowy:

 • piosenki z pokazywaniem,
 • "W sklepie" - zabawa utrwalająca słownictwo z zakresu owoców, warzyw oraz zwrotów grzecznościowych,
 • czytanie bajek i opowiadań,
 • "Opieka nad lalą" - ćwiczenie mięśni szczęk za pomocą powtarzania głosek "a" i "u" oraz utrwalanie słownictwa z zakresu ubioru i części ciała.

4. Doskonalenie motoryki małej za pomocą prac plastycznych:

 • ćwiczenie palców w umiejętności ich celowego zaciskania i rozluźniania,
 • stymulowanie zmysłu dotyku, dotykanie różnych faktur,
 • rozwijanie precyzji ruchu,
 • Pierwszy dzień Jesieni - praca plastyczna przy użyciu stempli.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny