Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. IV "PSZCZÓŁKI"

ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

MAJ-CZERWIEC 2020

GRUPA PSZCZÓŁEK

 

1. Zabawy i ćwiczenia poprawiające ogólny rozwój i sprawność dziecka:

 • ćwiczenie równowagi
 • ćwiczenia rozwijające metodą Weroniki Sherborne
 • kształtowanie postawy dziecka
 • ćwiczenie koordynacji ruchowej 

2. Zabawy doskonalące mowę, spostrzegawczość i koncentrację dziecka:

 • nauka rozumienia pojęć "na, pod, obok"
 • doskonalenie pamięci krótkotrwałej
 • zachęcanie do swobodnej wypowiedzi
 • ćwiczenie uważnego słuchania

3. Rozwijanie sprawności manualnej i rozbudzanie wyobraźni dziecka:

 • doskonalenie motoryki małej
 • pobudzanie do twórczego myślenia
 • rozwój zdolności plastycznych

4. Umuzykalnianie i rozwijanie wrażliwości dziecka:

 • rozwijanie umiejętności rozróżnienia barwy dźwięku
 • wyrabianie umiejętności ruchowych reagowania na dźwięk
 • rozwijanie poczucia rytmu

5. Zajęcia tematyczne związane z porą roku oraz Dniem Matki

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny