Tęcza
Konik Słońce Chmura
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w grupie IV

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2017 R.

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, poznawanie imion koleżanek i kolegów.
 2. Poznawanie nowych sal,zabawek oraz swojego miejsca w szatni, jadalni oraz w sypialni.
 3. Wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw:
  • rytmiczno – muzycznych (poznawanie słów i melodii piosenek),
  • ćwiczeń gimnastycznych,
  • ruchowo – logopedycznych ( rozwijanie aparatu mowy),
  • zabaw w ogrodzie żłobka – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
 4. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i sprawności manualnej podczas komponowania z różnorodnych klocków
 5. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, kulturowych oraz zachowanie bezpieczeństwa
 6. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad; integrujących grupę.
 7. Rozwijanie zainteresowania książeczkami:
  • oglądanie,
  • czytanie dzieciom.

dzieci.png

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe