Tęcza
Konik Słońce Chmura

RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu przy ul. Dambonia 3, a współadministratorem Żłobek Nr 4 w Opolu przy ul. Barlickiego 2.

2) Administratorzy danych osobowych powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: lub tel., 77 457-09-95.

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu  wywiązania się z obowiązków prawnych  nakładanych przez ustawę z dnia 16 marca 2018 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dz.U. 2018  poz. 603.

4) Pani/Pana dane osobowe, oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres, gdy Pani/Pana dziecko będzie pod opieką Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych.

8) Posiada Pani/Pan prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania.

9) Posiada Pani/Pan prawo do całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.

11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych.

12) Posiada Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

13) Posiada Pani/Pan prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny