Tęcza
Konik Słońce Chmura

Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka "PMP"

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu rozpoczęło swoją działalność w 2014 roku.
 2. Zadaniem Stowarzyszenia Przyjaciół Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu jest współpraca z dyrektorem i personelem żłobka w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci przebywających w żłobku.
 3. Do zadań Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu należy:
  • poznanie organizacji i metod pracy żłobka,
   jego potrzeb, oraz udzielanie personelowi
   pomocy w tym zakresie,
  • wspomaganie działań mających na uwadze
   doskonalenie poziomu opieki, bezpieczeństwa
   i profilaktyki zdrowotnej,
  • gromadzenie funduszy z wpłat rodziców,
   oraz innych źródeł - w celu wspierania działalności
   statutowej żłobka.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny