Tęcza
Konik Słońce Chmura

Informacja

Procedura funkcjonowania żłobka Pomnika Matki Polki w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego, przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374, 567
i 1337)

oraz oświadczeniem.

PDFWytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020.pdf (3,97MB)

PDFProcedura funkcjonowania żłobkaw stanie zagrożenia epidemicznego_25.08.2020.pdf (74,42KB)

PDFOświadczenie.pdf (386,67KB)

Chron siebie i innych.jpeg

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny