Tęcza
Konik Słońce Chmura

Deklaracja dostępności

Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zlobekpmp.opole.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny