Tęcza
Konik Słońce Chmura

"Program Maluch +"

 

 

W 2021 r. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH+”2021 - (moduł 2)
zapewnienie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji Programu otrzymano dofinansowanie
na realizację zadania polegającego na zapewnieniu w 2021 r. funkcjonowania 75 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 72 000,00 zł, w tym:.

  1. ŻŁOBEK Nr 3 w Opolu

ul. Górna 50, 45-403 Opole

w wysokości 48 000,00 zł  -  50 miejsc,

 

  1. ŻŁOBEK Pomnik Matki Polki w Opolu

ul. A. Dambonia 3, 45-861 Opole

w wysokości 24 000,00 zł  -  25 miejsc.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny