Tęcza
Konik Słońce Chmura

Ogólne założenia opiekuńczo-wychowawcze w gr. II "MOTYLKI"

OGÓLNE ZAŁOŻENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC 2024,

GRUPA MOTYLKI

 

 1. Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w wiejskiej zagrodzie.
   
 2. Rozwijanie mowy poprzez powtarzanie wyrazów dźwiękonaśladowczych.
   
 3. Zapoznanie z artykułami pielęgnacyjnymi i higienicznymi.
   
 4. Zapoznanie dzieci z zajęciami ogrodnika.
   
 5. Rozwijanie wrażliwości słuchowej i ruchowej poprzez taniec z chustami przy muzyce o zmiennym rytmie.
   
 6. Doskonalenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców poprzez wyklejanie konturu skrawkami bibuły lub plasteliną.
   
 7. Doskonalenie nawyków porządkowych poprzez sprzątanie zabawek po wspólnej zabawie.
   
 8. Nauka oczekiwania na swoją kolej.
   
 9. Doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania.
   
 10. Zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.
   
 11. Utrwalanie nawyków higienicznych (mycie rąk).

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny