Tęcza
Konik Słońce Chmura

Rozwój poprzez opiekę-Idę do żłobka

Fundusz eu.jpeg

 

Projekt pt. Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka! realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 zaoferowane zostanie wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.

Projekt obejmuje 8 żłobków położonych na terenie Opola, w tym 5 publicznych tj. nr 2, nr 3, nr 4, nr 9, Pomnik Matki Polki i 3 niepubliczne tj. „Niedźwiadek”, „Akademia Kinder Centrum”, „Kraina Marzeń”. Miasto Opole wspólnie z Partnerami utworzy oraz utrzyma nowe (przez okres 24 m-cy) i istniejące (przez 12 m-cy) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Opola, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. Ponadto w ramach projektu przewiduje się zatrudnienie osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna dziennego do pracy z dziećmi w warunkach domowych.

Dodatkowo w ramach projektu w wybranych placówkach żłobkowych zostaną przeprowadzone prace remontowe, a każdy żłobek wzbogaci się o pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi i zajęć edukacyjnych.

W okresie od 1.06.2016r. do 30.12.2019r. dzieci do lat 3 będą objęte opieką, a ich rodzice (opiekunowie) powrócą na rynek pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. Przewiduje się, że w ramach projektu wsparcie otrzyma 371 dzieci i ich rodziców.

 

 

 

Projekt pt. Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka! realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 zaoferowane zostanie wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.

Projekt obejmuje 8 żłobków położonych na terenie Opola, w tym 5 publicznych tj. nr 2, nr 3, nr 4, nr 9, Pomnik Matki Polki i 3 niepubliczne tj. „Niedźwiadek”, „Akademia Kinder Centrum”, „Kraina Marzeń”. Miasto Opole wspólnie z Partnerami utworzy oraz utrzyma nowe (przez okres 24 m-cy) i istniejące (przez 12 m-cy) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Opola, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. Ponadto w ramach projektu przewiduje się zatrudnienie osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna dziennego do pracy z dziećmi w warunkach domowych.

Dodatkowo w ramach projektu w wybranych placówkach żłobkowych zostaną przeprowadzone prace remontowe, a każdy żłobek wzbogaci się o pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi i zajęć edukacyjnych.

W okresie od 1.06.2016r. do 30.12.2019r. dzieci do lat 3 będą objęte opieką, a ich rodzice (opiekunowie) powrócą na rynek pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. Przewiduje się, że w ramach projektu wsparcie otrzyma 371 dzieci i ich rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny