Tęcza
Konik Słońce Chmura

Rytmika u Żabek

 

RYTMIKA 

Jest to metoda wychowania muzycznego.

Metoda ta poprzez ruch i śpiew realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego i inteligentnego oraz aktywnego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe
Polityka prywatności
Obowiązek informacyjny